Day: September 30, 2015

Yorùbá: Èèpà ń pa’ra ẹ, o ni oun ń pa ajá; bi ajá bá ku tán, èèpà a r’ọrun. English: Colics is kiIling itself, but says it is killing dog, when dog dies colic will also go to heaven. Usage:…