Day: November 3, 2015

Yorùbá:  Èniyàn kì í f’owó ra òyì, kó má kọ ọ l’ójú. English:  One does not buy giddiness with money, for it not to make  one dizzy. Usage:   This proverb is used to show that people want value for  money. …