Day: June 15, 2018

  Yorùbá:  Ti wọn bá ni ẹran oniwo ni yóò kan lágbájá pa, bí ti ìgbín kọ́.   English:  That a horned animal will knock a person to death, is not an animal like snail.   Usage:  It is used…